Кафедра
меха​троніки та електротехніки

Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Молодший бакалавр"

Спеціальність /
освітня програма
Форма 
навчання
2023/2024
 навчальний 
рік, грн.
2024/2025 
навчальний 
рік, грн.
Всього на весь
строк навчання, 
грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва)

денна 17600 17600 35200