Кафедра
меха​троніки та електротехніки

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та роботехніка

Освітня програма  
"Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва"

Якщо ти бажаєш впроваджувати і застосовувати  комп’ютерні технології та автоматизовані системи  управління в різних сферах виробництва та побуту людей,  брати участь у розвитку інформаційних та телекомунікаційних мереж, тоді освітня програма саме для тебе

Ми навчаємо

Проектувати системи автоматизації з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій. 
Застосовувати сучасні методи моделювання,​ технології та методи проектування складних систем.

Ви будете вміти

Використовувати комп’ютерні технології (як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації) для розробки, впровадження та обслуговування автоматизованих систем управління технологічними процесами і виробництвами в різних галузях промисловості. 
Розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, зокрема розробляти 3-D моделі, проектувати сучасні мехатронні системи з елементами штучного інтелекту.

Ви будете застосовувати

С истему автоматизованого проектування P-CAD, Altium Designer.
пакет програм  для автоматизованого проектування електронних схем  Proteus Design Suite.
Cередовище розробки для AVR мікро-контролерів CodeVisionAVR.
Cередовище розробки програмного коду VMLAB. Cередовище розробки додатків для мікроконтролерів ARM, Cortex-M та AVR-Atmel Studio.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Освітня програма 
" Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці "

Якщо ти бажаєш застосовувати комп’ютерно-інтегровані  технології для проектування систем управління в енергетиці, розробляти, впроваджувати та обслуговувати автоматизовані енергетичні системи в різних галузях промисловості, тоді освітня програма саме для тебе

Ми навчаємо

Комплексу знань і умінь для їх застосування у сфері комп’ютерно-інтегрованих систем управління енергетичними процесами. 
Готуємо фахівців, здатних конструювати, проектувати, експлуатувати нове обладнання та впроваджувати новітні технології.

Ви будете вміти

Розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування,  промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 
Вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями. 
Програмувати і використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач управління. 
Вміти будувати сонячні перетворювачі енергії.

Ви будете застосовувати

NET Framework (ООП, синтаксис мови С#, IDE Microsoft Visual Studio).
SQL Server Management studio.
Реляційні бази даних, зокрема MS SQL.
Технології ADO.NET та ORM (Entity Framework).
Web технології: 
HTML; 
CSS; JavaScript; 
синтаксис мови РНР;
Framework Laravel; 
синтаксис мови Pyton; 
Framework Flask.
Cинтаксис мови С++; 
Framework Qt.
Платформу Unity для створення ігрових додатків.

Освітня програма 
141 "​Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці"