Кафедра
меха​троніки та електротехніки

Матеріально-технічне забезпечення освітніх програм

109а

Комп'ютерний хаб

109б

Лабораторія промислових контролерів та регуляторів

110ск

Лабораторія промислової електротехніки та електроніки

111 ск

Лабораторія теоретичних основ електротехніки

301 к2

Лабораторія авіоніки та електротехнічного обладнання

306 к2

Лабораторія авіоніки

301к2

Лабораторія авіоніки та електротехнічного обладнання

108 ск

Лабораторія електрічних машин та приводів

Лабораторія авіоніки та електротехнічного обладнання

Лабораторія авіоніки

Лабораторія "Інформаційних технологій проектування"