Кафедра
меха​троніки та електротехніки

Особливості вступу до аспірантури

До аспірантури на освітньо-наукову програму  174 "Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і виробництва"
та 175 "Якість та інформаціно-вимірювальні системи", для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки.
Форма навчання – денна та заочна.
Підготовка в аспірантурі здійснюється за держбюджетними коштами та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
З правилами прийому до аспірантури можете ознайомитись за посиланням 

Увага!
Згідно Закону "Про військовий обов'язок і військову службу"
Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу
8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом від виробництва.