Положення

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Комп'ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва"


1. Ознайомитись з освітньо-професійною програмою "Комп'ютерно інтегровані технологічні процеси і виробництва" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані техології"  рівеньвищої освіти -другий (магістерський), галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування , кваліфікація:Магістр з автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій  ви можете тут:  завантажити.


 

 

Положення про кафедру електротехніки: зберегти

Програми з предмету

"Об'єктно-орієнтоване програмування"


1. Ознайомитись з програмою навчальної дисципліни ви можете тут:  завантажити.

2. Ознайомитись з програмою навчальної дисципліни підготовки бакалавр  ви можете тут: завантажити.

3. Для підготовки до поточної контрольної роботи (Модулю). Теоретичні питання ви можете завантажити тут : завантажити.

4. Для групи 329. Варіанти завдань для лаболаторної роботи ви можете завантажити тут (варіант відповідає порядковому номеру студента у списку в обліковому журналі): завантажити.


 

П