Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Дисципліни спеціальності

 


     Кваліфікація, що присвоюється за спеціальністю: 

1) Бакалавр: перелік предметів можна звантажити тут:  бакалавр; 

2) Спеціаліст: перелік предметів можна завантажити тут: спеціаліст; 

3) Магістр: перелік предметів можна завантажити тут: магістр. 

На кафедрі присутні бюджетні місця.


     Згідно стандарту Міністерства освіти всі дисципліни спеціальності розбиті на наступні основні розділи:

ГУМАНІТАРНІ: ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ:
 1. 1.Іноземна мова
 2. 2.Фізична культура
 3. 3.Ділова українська мова
 4. 4.Історія України
 5. 5.Політологія
 6. 6.Культурологія
 7. 7.Правознавство
 8. 8.Соціологія
 9. 9.Психологія
 10. 10.Філософія
 11. 11.Економічна теорія
 1. 1.Вища математика
 2. 2.Фізика
 3. 3.Хімія
 4. 4.Теорія ймовірності і випадкові процеси
 5. 5.Теоретична механіка
 6. 6.Прикладна механіка і основи конструювання
 7. 7.Теорія автоматичного керування
 8. 8.Системний аналіз складних систем керування
 9. 9.Обробка результатів експериментів
 10. 10.Теорія прийняття рішень і нечіткі безлічі
 11. 11.Спецрозділи математики

Комп'ютерно-програмні:

ЭЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ:

 1. 1.Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
 2. 2.Алгоритмізація і програмування
 3. 3.Інженерна і комп'ютерна графіка
 4. 4.Числові методи і моделювання на ЕОМ
 5. 5.Мікропроцесорна техніка
 6. 6.Основи комп'ютерно-інтегрованого управління
 7. 7.Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації
 8. 8.Автоматизація бізнес-процесів
 9. 9.Об'єктно-орієнтоване програмування
 10. 10.Програмування мікропроцесорних пристроїв
 11. 11.Бази данних
 12. 12.Інтерфейси і засоби сполучення
 13. 13.Промислові контролери і регулятори
 14. 14.Промислові мережі та системи передачі даних
 15. 15.Системи інформаційного супроводу продукції
 1. 1.Електротехніка та електромеханіка
 2. 2.Електроніка та мікросхемотехніка
 3. 3.Технічні засоби автоматизації
 4. 4.Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
 5. 5.Пристрої й засоби контролю технологічних параметрів
 6. 6.Електричні машини і приводи
 7. 7.Системи обробки сигналів
 8. 8.Авіоніка
ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ:  
 1. 1.Основи екології
 2. 2.Безпека життєдіяльності
 3. 3.Гідрогазодинаміка
 4. 4.Термодинаміка і теплотехніка
 5. 5.Основи охорони праці
 6. 6.Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації
 7. 7.Автоматизація технологічних процесів
 8. 8.Основи САПР
 9. 9.Основи проектування систем автоматизації
 10. 10.Планування і організаційне управління
 11. 11.Матеріалознавство
 12. 12.Автоматизація проектно-конструкторських робіт
 13. 13.Надійність апаратно-програмних засобів
 14. 14.Проектування автоматизованих виробництв
 

 

Дисципліни Семестри
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Алгоритмізація та програмування + +                
 2. Виробничі процеси та обладнання об'єктівавтоматизації     +              
 3. Програмування та алгоритмічні мови     +              
 4. Електроніка та мікросхемотехніка       +            
 5. Електротехніка та електромеханіка       +            
 6. Об'єктно-орієнтоване програмування       +            
 7. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади         +          
 8. Теорія автоматичного керування         + +        
 9. Технічні засоби автоматизації         +          
 10. Електричні машини та приводи         +          
 11. Інформаційне забезпечення гнучких виробничих систем           +        
 12. Пристрої та методи контролю тп           +        
 13. Програмування мікропроцесорних пристроїв           +        
 14. Основи проектування систем автоматизації             +      
 15. Авіоніка             + +    
 16. Системи обробки сигналів             +      
 17. Інтерфейси та засоби сполучення             +      
 18. Автоматизація технологічних процесів               +    
 19. Промислові контролери та регулятори               +    
 20. Науково-дослідницька робота спеціаліста                 +  
 21. Науково-дослідницька робота магістра                 +  
 22. Інтегровані автоматизовані системи управління                 +  
 23. Спеціальні питання сучасного управління таоптимізації                 +  
 24. Науково-педагогічне стажування                 +  
 25. Спеціальні питання сучасного управління та оптимізації                   +
 26. Теоретичні питання експлуатації складних систем                   +