Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Наукова діяльність

Направлення наукової  работи кафедри:

1. Удосконалення принципів проектування вузлів мехатронних систем (Благодарний М.П., Фомичов К.Ф., Сербов М.М.).

2. Моделювання комп'ютерно – інтегрованих технологічних процесів та виробництв (Лутай Л.М., Сербов М.М.).

3. Методи розробки електричних машин з покращеними технічними характеристиками (Кіслий А.Г., Агаркова С.А., Косиченко О.М.).

4. Методи синтезу відмовостійких цифрових систем реального часу (Благодарный М.П., Бояркін А.О.).

4. Функціонально стійке керування об'єктами та процесами (Фірсов С.Н., Жежера І.В., Уісам Б.).

Науково-дослідницька работа студентів:

1. Розробка макетів (апаратно - програмних моделей) вузлів мехатронних систем з поліпшеними технічними характеристиками і дослідження їх ефективності.

2. Підготовка та подача студентських наукових робіт на Всеукраїнські та регіональні міжвузівські конкурси.

3. Підготовка та подача заявок на винаходи.

4. Підготовка до Всеукраїнською студентською олімпіад з предметів та спеціальностей і участь в них.

5. Участь студентів у роботі науково-технічних конференцій і форумів.

     Листопад 2014 г. Перед  початком змагання I етапу  Всеукраїнської студентської  олімпіади з електротехніки
     Рішення задач I етапу  Всеукраїнської студентської  олімпіади з електротехніки  (листопад 2014 р кафедра  електротехніки і мехатроніки  ХАІ)
     Команда кафедри  електротехніки і  мехатроніки ХАІ (студенти  Нішта Е.Н., Цибуля Р.А.,  Кравченко Д.С.) на  змаганнях Всеукраїнської  студентської олімпіади  Мехатроніка в  машинобудуванні (листопад  2014 р г. Киев, НТУУ КПІ)
     Мікроконтролерна реалізація  управління мехатронної  системою, запропонована  командою кафедри  електротехніки і мехатроніки  ХАІ.) На змаганнях  Всеукраїнської студентської  олімпіади Мехатроніка в  машинобудуванні (листопад  2014 р г. Киев, НТУУ КПІ)