Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Лутай Людмила Миколаївна

Лутай Людмила Миколаївна


Дата народження:  15.грудня.1985  р.


 

Освіта:


Диплом з відзнакою Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ» (денна форма навчання), 2008 р

спеціальність за дипломом: інформаційні управляючі системи та технології;

кваліфікація за дипломом: інженер з комп'ютерних систем.


 

Досвід роботи:


У 2008 році працювала на посаді інженер-програміст в відділі АСУТП Державного підприємства «Харківського машинобудівного заводу ФЕД».

З 2008 - 2012 р.р. навчалася в аспірантурі очної форми навчання в Національному аерокосмічному університеті ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ».

У травні 2012 року своєчасно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: інформаційні технології і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Протягом 2012 року працювала молодшим науковим співробітником кафедри Інформаційних управляючих систем.

З вересня 2012 року з 2013 року працювала асистентом кафедри електротехніки і мехатроніки.

З 2013- 2016 р.р. працювала старшим викладачем кафедри.

І з 2016 року обіймає посаду доцента кафедри електротехніки і мехатроніки.


 

Публікації і патенти:


1. Федоренко, Л.Н. Методи управління розподілом ресурсів [Текст] / Л.М. Федоренко // Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2006: тез. доп. Міжнар. науково-тех. конф. 2006 - Харків, 2006. - С. 15-16.

2. Лутай, Л.Н. Методи управління ремонтно-відновлювальних робіт в умовах обмежених ресурсів [Текст] / Л.М. Лутай // MIS CS - 2007: Додати тез. доп. Міжнар. науково-тех. конф. 2007 - Харків, 2007, С. 11-12.

3. Лутай, Л.Н. Розробка підсистеми формування розкладу ремонтно-відновлювальних робіт [Текст] / Л.М. Лутай // Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2007: тез. доп. Міжнар. науково-тех. конф. 2007 - Харків, «ХАІ», 2007, С. 230-231.

4. Яшина, Е.С. Формування календарного плану робіт проекту з урахуванням обмеженого ресурсного забезпечення [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2008. - №4. - С.111 - 116.

5. Яшина, Е.С. Планування портфеля науково-технічних проектів з використанням аналогічних технічних і управлінських рішень [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2009. - №3. - С.141 - 145.

6. Яшина, Е.С. Використання позитивного досвіду проектування для планування нових проектів створення авіаційної техніки [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2009. - №6. - С. 101 - 106.

7. Яшина, Е.С. Декомпозиція досвіду минулих розробок при створенні нових зразків авіаційної техніки [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2009. - №4. - С.139 - 147.

8. Яшина, Е.С. Метод агрегированной оцінки ризику науково-технічного проекту, що враховує ступінь новизни робіт [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2010. - №3. - С.146 - 151.

9. Лутай, Л.Н. Оцінка ризику проекту зі створення нового зразка авіаційної техніки з використанням прецедентного підходу [Текст] / Л.М. Лутай // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2010. - №5. - С. 105 - 112.

10. Федорович, О.Е. Формування архітектури складних виробів аерокосмічної техніки на основі прецедентного підходу [Текст] / О.Є. Федорович, Л.М. Лутай // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2010. - №4. - С. 138 - 142.

11. Федорович, О.Е. Дослідження можливості бути реалізованим проекту з використанням компонентного підходу і багаторівневої архітектури аерокосмічного вироби [Текст] / О.Є. Федорович, Е.С. Яшина, Л.Н. Лутай, І.А. Мікова // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2011. - №1. - С.168 - 172.

12. Яшина, Е.С. Розробка підсистеми розрахунку ресурсного забезпечення для ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / Є.С. Яшина, Л.Н. Лутай // Сучасні інформаційні технології управління про екологічну безпека, природокористування, заходами в ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціях: тез. доп. VII Міжнар. науково-практ. конф. - Київ - Харків - АР Крим, 2008. - С. 28 - 29.Лутай, Л.Н.

13.Розробка підсистеми формування календарного плану робіт складного проекту з урахуванням старіння обладнання та обмежених ресурсів [Текст] / Л.М. Лутай // Моделювання, ідентифікація, синтез систем управління: тез. доп. XI Міжнар. науково-техн. конф. - Москва - Донецьк, 2008. - С. 107 - 108.

14. Лутай, Л.Н. Використання прецедентів в методі кластеризації для планування проектів в авіабудуванні [Текст] / Л.М. Лутай // Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2009: тез. доп. Міжнар. науково-техн. конф. - Х., 2009. - С. 47.

15. Лутай, Л.Н. Метод планування науково-технічних проектів з використанням накопиченого досвіду [Текст] / Л.М. Лутай // New leading technologies in machine building: праці XIX International Conference. - Kharkov - Rybachie, 2009. - С. 66.

16. Лутай, Л.Н. Розробка методу планування науково-технічних проектів на основі прецедентного підходу [Текст] / Л.М. Лутай // Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами: тез. доп. VII Міжнар. науково-практ. конф. - Х., 2009. - С. 137 - 138.

17. Лутай, Л.Н. Розробка методу планування проектів створення нової техніки на основі застосування прецедентного підходу та кластерного аналізу [Текст] / Л.М. Лутай // Проблеми інформатики і моделювання: матеріали IX Міжнар. науково-техн. конф. - Х., 2009. - С. 65.

18. Лутай, Л.Н. Формування множини прецедентів для відображення позитивного досвіду проектування на основі кластерного аналізу [Текст] / Л.М. Лутай // New leading technologies in machine building: праці XX International Conference. - Kharkov - Rybachie, 2010. - С. 40 - 41.

19. Лутай, Л.Н. Метод визначення агрегованої оцінки підсумкового ризику науково-технічного проекту на підставі ступеня новизни робіт [Текст] / Л.М. Лутай // Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2010: тез. доп. Міжнар. науково-техн. конф. - Х., 2010. - С. 55.

20. Лутай, Л.Н. Визначення ризику проектних робіт по створенню і адаптації компонентів нового вироби машинобудування [Текст] / Л.М. Лутай, І.А. Мікова // New leading technologies in machine building: праці XXI International Conference. - Kharkov - Rybachie, 2011. - С. 41.

21. Федорович, О.Е. Компонентне проектування, засноване на позитивному досвіді минулих розробок [Текст] / О.Є. Федорович, Т.С. Пісклова, Л.Н. Лутай // Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами: тез. доп. IX Міжнар. науково-практ. конф. - Х., 2011. - С. 65 - 66.

22. Федорович, О.Е. Формування компонентної архітектури складних виробів аерокосмічної техніки [Текст] / О.Є. Федорович, Е.В. Лисенко, Л.Н. Лутай // Сучасні проблеми управління виробництвом: тез. доп. VI Міжнар. науково-практ. конф. - Донецьк, 2011. - С. 114 - 115.

23. Лутай, Л.Н. Оцінка можливості бути реалізованим проекту зі створення вироби на етапі системного проектування [Текст] / Л.М. Лутай // Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2011: тез. доп. Міжнар. науково-техн. конф. - Х., 2011. - С. 5.

24. Лутай, Л.Н. Дослідження можливості бути реалізованим проекту з використанням компонентного підходу і багаторівневої архітектури аерокосмічного вироби [Текст] / Л.М. Лутай, О.Е. Федорович, Е.С. Яшина, І.А. Мікова // Радіоелектронні и комп'ютерні системи. - 2011. - №1. - С.168 - 172.

25. Малєєва, О.В. Звіт про науково-дослідній роботі. Розробка методичного забезпечення виконання науково-дослідних робіт по створенню безпечних безпілотних авіаційних комплексів [Текст] / О. Малєєва, А. Смоляков, Е. Дружинін, А. Бетин, Е. Яшина, В.Черановскій, Л. Лутай та ін. - Х .: Нац. аерокосм. ун-т ім. Н.Є. Жуковського «Харк. авіація. ін-т », НДІ ПФМ, 2012. - 213 с.

26. Федорович, О.Є. Проектування багаторівневої архітектури інформаційних управляючих систем [Текст]: навч. посіб. / О.Є. Федорович, О.С. Яшина, Л.М. Лутай. - Х .: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т », 2012. - 128 с.

27. Лутай, Л.Н. Використання СУБД для проектування мехатронних систем [Текст]: навч. посібник по лаб. практикуму / Л.М. Лутай, В. І. Некрасов, А. В. Гопко. - Х .: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіація. ін-т », 2014. - 104 с.

28. Внуков, І.П. Об'єкти і процеси автоматизації [Текст]: навч. Посібник / І.П. Онуків, А.В. Гопко, Л.Н. Лутай, М.М. Сербів. - Х .: Нац. аерокосм. ун-т ім. Н.Є. Жуковського «Харк. авіація. ін-т », 2014. - 55 с.7.


 

Предмети які викладають на кафедрі:


1. Комп'ютерна техніки і організація обчислювальних робіт.

2. Алгоритмізація та програмування, програмування та алгоритмічні мови.

3. Об'єктно-орієнтоване програмування.

4. Інформаційне забезпечення гнучких виробничих систем.

5. Інтегровані автоматизовані системи управління.

Із зазначених предметів читаються лекції, проводяться практичні заняття та лабораторні роботи. Викладач є керівником курсових та дипломних проектів.