Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Кочук Сергій Борисович

Кочук Сергій Борисович


Дата народження: 27.04.1959


Освіта:


Харківське вище військове авіаційне інженерне училище (1981 р., електро- та приладне обладнання, інженер-електрик).

Досвід роботи:


Професіонал з досвідом практичної роботи за фахом: стаж науково-педагогічної роботи – 28 років.


Нагороди і досягнення:


Керівництво студентським науковим гуртком «Мехатронік».

Керівництво студентом, який зайняв призове місце:
–Всеукраїнський конкурс студентських науково-інжерених проектів «Беспілотна авіація» 2016 р. (м. Киів, студент Шинкаренко І.О. – диплом 2-го ступеня);
–Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2017 р. (напрямок Авіаційна та ракетно-космічна техніка, м. Киів, студент Нгуен Дінь Донг – диплом 2-го ступеня);
- ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напямом підготовки «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», секція – Авіоніка,  у 2013/2014 р.р, диплом першого ступеня - студент Крамаренко Д.С.;
-- ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напямом підготовки «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», секція – Авіоніка, у 2014/2015 р.р, диплом третього ступеня – студент Нікітін А.О.;
- ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напямом підготовки «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», секція – Авіоніка, у 2015/2016 р.р, диплом першого ступеня – студент Цян Чанчжен.

Публікації та патенти:


Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1)  Разработка комплекса полунатурного моделирования системы управления летательного аппарата [Текст] / С.Б. Кочук, Е.В. Огий // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – Вып. 3 (120). – С. 55-59.
2) О комплексном подходе к проектированию малогабаритных беспилотных летательных аппаратов [Текст] / С.Б. Кочук // Збірник наукових праць «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології» – Х.: ХАІ, 2016. – № 74.– С. 49-54
3) Новые возможности эксперимен-тальной установки «Аэродинамичес-кая труба» [Текст] / С.Б. Кочук, Я.В. Яценко // Збірник наукових праць «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології» – Х.: ХАІ, 2017. – № 75.– С. 132-140
4) Функціональна стійкість системи керування генератором плазми з секціонованими катодними вузлами в режимі іонно плазмового нанесення багатокомпонентних наноструктурованих матеріалів [Текст] / С.М. Фірсов, С.Б. Кочук, М.В. Бреславець, Ю.В. Білоконська, Д.В. Слюсар// Journal Science Review 2(9) – W.: Poland, 2018. – Vol.1.– P. 38-42

 

Наявність авторських свідоцтв та/або патентів
1) Патент на корисну модель №106166. – Київ: Держреєстр патентів України, 2016. Універсальний навчальний дослідницький стенд для моделюван-ня управління рухом літака [Текст] / Кочук С. Б., Огий К. Е. (UA); власник Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Київ: Держреєстр патентів України, 2016.
2) Патент на корисну модель №106700. – Київ: Держреєстр патентів України, 2016. Стенд напівнатурного моделювання електрогідравлічного сервоприводу [Текст] / Кочук С. Б., Сохань Д. П. (UA); власник Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Київ: Держреєстр патентів України, 2016.

Дисципліни:


  1. Науково-педагогічне стажування (30),
  2. Системи штучного інтелекту (38).