Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Кислий Анатолій Григорович

Кіслий Анатолій Григорович


Дата народження:  14 травня 1953 р.


 

Освіта:


Після закінчення школи вступив до Київського Вища авіаційне училище, яке закінчив у 1976 році. Після закінчення училища проходив службу в авіаційних стройових частинах на інженерних посадах в Середній Азії, на Близькому Сході, на Україні.


 

Досвід роботи:


З 1984 року викладав на кафедрі військової підготовки ХАІ. Обіймав посади викладача, старшого викладача, начальника циклу.

У 2000 році звільнився в запас у званні підполковника. Продовжував викладацьку діяльність з підготовки офіцерів запасу в ХАІ.

З вересня 2004 року -старший викладач кафедри електротехніки


 

Публікації і патенти:


1. Агаркова С.А., Благодарний Н.П., Бояркин А.А., Галицин Э.А., Кислый А.Г., Косыченко О.Н., Фомичев К.Ф., "Электротехника и основы электроники.Учебное  пособие особие по лабораторному практикуму", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2014. – 30 с.

2. Агаркова С.А., Благодарний Н.П.,Бояркин А.А., Галицин Э.А.,Кислый А.Г.,Косыченко О.Н., Фомичев К.Ф., "Електротехніка та основи електроніки. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.",Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 20014 – 30 с.


 

Предмети які викладають на кафедрі:


1. Авіоніка.