Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Життя кафедри

На сьогодні в нас найбільш затребувані технічні, ІТ-спеціальності: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" - спеціальність, яка має на увазі створення, впровадження, налаштування та обслуговування систем автоматизації технологічних процесів на базі типових рішень з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління. 141  "Електротехніка, електроенергетика і електромеханіка" - сучасна спеціальність,  фахівці якої досконало володіють знаннями по електротехніці, електроніці, мікропроцесорній техніці, електроенергетиці, електропостачанні,  електричних станцій і підстанцій.
Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
Якщо ти хочеш брати безпосередню участь в розвитку інформаційних та телекомунікаційних мереж, впроваджувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи керування у всі сфери виробництва та життя людини, тоді спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» саме для тебе. Студенти цієї спеціальності ґрунтовно вивчають спеціальні розділи математики, методи теорії управління, прийняття рішень та штучного інтелекту, сучасні інформаційні технології, комп'ютерні системи і мережі, методи обробки та захисту інформації, новітні технології програмування та мікропроцесорної техніки.
Це сучасна Hi-Tech спеціальність з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області Industrial Automation Systems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.
Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:
 
1. Вміння створювати та підтримувати функціюонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв;
2. Уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління;
3. Навички управління та проектування сучасних промислово-технологічних комп'ютерних систем і мереж;
4. Навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкої сфери застосування;
5. Навички планування, оптимізації і інтелектуалізації виробничих процесів.
Спеціальність 141 "Електротехніка, електроенергетика і електромеханіка"
Тебе цікавлять джерела енергії? Хочеш вивчити всі про поновлювані джерела енергії? Вибирай спеціальність Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фундаментальні знання в питаннях генерації електричної енергії на об'єктах традиційної та відновлюваної енергетики, управління режимами роботи енергосистем, розподілу електричної енергії та електропостачання, проектування об'єктів електроенергетики, автоматизації підприємств, розробки і впровадження автоматизованих електромеханічних систем тоді кафедра 305 чекає тебе, для неймовірно цікавого навчання.
Дана спеціальність дає поглиблені знання в наступних напрямках:
1.Електричні станції;
2.Енергетичний менеджмент і енергоефективні технології;
3. Електричні системи і мережі;
4.Електроізоляційна, кабельна і оптоволоконная техніка;
5.Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії;
6.Технології кібербезпеки в електроенергетиці;
7.Поновлювані джерела енергії техніки і електрофізики високих напруг;
8.Мехатроніка та робототехніка.
 

Особливості професійного спрямування спеціальності:

1. Висока точність виконання механічних операцій;
2. Широке використання IT-технологій і програмного управління обладнанням;
3. Поєднання електромеханічних, електронних, обчислювальних вузлів в єдине конструктивне ціле (мехатронних модуль);
4. Проникнення мехатроніки і робототехніки по промисловості в побутової, біомедичної, аерокосмічної, військової техніки;
5. Глибока підготовка в області електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів автоматизації.
6. Повсюдна поширеність електроприводів;
7. Стик електротехніки, електроніки, механіки, автоматики, IT-технологій;
Національний аерокосмічний університет і кафедра 305 Мехатроніки і електротеніки зустрічає Вас з хорошим настроєм та впевненістю в завтрашньому дні. Ця впевненість базується на високому професіоналізмі кожного співробітника, згуртованості всього колективу і творчому відношенні до роботи, пов'язаної з підготовкою інтелектуального майбутнього України.