Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Фірсов Сергій Миколайович

Фірсов Сергій Миколайович


Дата народження:  28 вересня 1976 р.


 

Освіта:


З 01.09.1993 по 01.03.1999  - студент, Харьківський авіаційний інститут, факультет систем упраління літальним апаратами , диплом з відзнакою.

З 15.04.1999 по 31.08.2005 - асистент кафедри систем управління літальними апаратами ХАІ, захист кандидатської дисертації (січень, 2005), спеціальність 05.13.03 - «системи і процеси управління, тема «Забезпечення активної отказоустойчивостью пневматичного сервоприводу безпілотного літального апарату »

2007 - отримання вченого звання доцента


 

Досвід роботи:


З 01.09.1999 по 31.08.2005 - асистент кафедри систем управління літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

З 01.09.2005 по 31.08.2013 - доцент кафедри систем управління літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Викладання російською і українській мовах і розробка методичного забезпечення для технічних дисциплін:

"Введення в теорію управління", "Математичне моделювання об'єктів і систем", "Системний аналіз", "Математичне забезпечення цифрових систем", "Інтегровані комп'ютерні системи проектування", " Приводи систем управління "," Відмовостійкі системи управління","Системи орієнтації і навігації »,« Системи навігації та наведення »та ряд. інших.

Проведення наукових досліджень в рамках держбюджетних тем:

2000-2005 - виконавець гос.бюджетной теми «Теоретичні моделі синтезу та математичного моделювання інтелектуальних систем управління аерокосмічними об'єктами при наявності збурень»

2005-2009-виконавець гос.бюджетной теми «Розробка моделей і методів отказоустойчивого управління об'єктами аерокосмічної техніки»

2007 - 2008 - робота по гранту Президента України «Розробка систем управління сільськогосподарським безпілотним літальним апаратом вертикального зльоту і посадки тороїдального типу з властивостями активної відмовостійкості»

2012-2013 - виконавець гос.бюджетной теми Розробка методології отказоустойчивого управління об'єктами аерокосмічної техніки Робота в рамках госпдоговірних тем: 2000 -2010 - робота з НУО «Комунар» в рамках десятирічної програми розвитку авіаційної техніки України - Ан-140, Ан-148.

2008-2010 - відповідальний виконавець хоз.договорной теми з НПП «Хартрон-Аркос» «Дослідження принципів побудови БИНС і підвищення їх точності».

2010-2011 - відповідальний виконавець хоз.договорной теми з НПП «Хартрон-Аркос» «Забезпечення надійності апаратури в задачах далекого космосу методами активної відмовостійкості».

2005 - по с.д. - Роботи з розробки алгоритмів управління елетрогідравліческіх приводних систем з ХАКБ корпорації ФЕД. Участь в міжнародних наукових конференціях (Україна, Росія, Німеччина, В'єтнам, Іран) і міжнародних наукових та академічних проектах.

2007-2013 - заступник завідувача кафедри систем управління літальними апаратами

01.09.2013 по сьогоднішній день-докторант кафедри систем управління літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"


Нагороди і досягнення:


2005 - переможець щорічного конкурсу професійної майстерності ХАІ в номінації «Молодий викладач»

2007 - переможець щорічного конкурсу професійного майстерності ХАІ в номінації «Молодий вчений»
2011 - переможець щорічного конкурсу професійної майстерності ХАІ в номінації «Вчений»
2008-2011 - стипендія Кабінету Міністрів України
2007 - переможець щорічного конкурсу «Найкращій молодий науковець Харківщини»
2007 - переможець конкурсу грантів Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими «Розробка систем управління сільськогосподарським безпілотним літальним апаратом вертикального зльоту і посадки тороїдального типу з властивостями активної відмовостійкості»
2011 - учасник міжнародного проекту в програмі підвищення кваліфікації працівників аерокосмічної галузі Ірану
 
Область наукових інтересів: забезпечення функціональної стійкості систем управління різними об'єктами в тому числі і аерокосмічної галузі при наявності позаштатних ситуацій.
Публікації: більше 100 статей і тез у збірниках наукових робіт і журналах, 15 сертифікатів на ПО, 30 патентів на корисну модель; 3 підручника, 10 методичних посібників.

 

Публікації і патенти:


1. Фірсов С.Н. Комплексні показники функціональної стійкості супутникова систем стабілізації і орієнтації [Текст] / С.М. Фірсов // Авіаційно-космічна техніка і технологія.  2013. №1 (98).  С.  38.

2. Фірсов С.М. Методологія забезпечення функціональної стійкості супутникових систем орієнтації і стабілізації [Текст] / С.М. Фірсов // Радіоелектронні и комп'ютерні системи.  2013.  №1 (60).  С. 76 -85.

3. Firsov Sergii. Hardware and Software Package for Search, Detection and First Aid Means Delivery in Rough Terrain on Basis of a Three Rotor Unmanned Aerial Vehicle [text] / Sergii Firsov, Nataliia Plavynska, Kyrylo Rudenko // II International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2013, 24th June 2013 - pp. 501 - 505.

4. Reznikova Olga. Fuzzy Resource Selection for the Functional State Re- covery of the Fault System [text] / Olga Reznikova, Sergey Firsov // East West Fuzzy Colloquium 2013 20th Zittau Fuzzy Colloquium. - IP: PAM, 2013. - P. 183 - 189.

5. Кулік, А.С. Дослідження системи управління малогабаритного літального апарату вертикального зльоту і посадки / А.С. Кулик, С.Н. Фірсов, Ван Тхинь Нгуєн // Авіаційно-космічна техніка і технологія.  2012. №2 (89).  С. 66 - 70.

6. Фірсов, С.Н. Аналітичний метод визначення параметрів управління системи орієнтації космічного апарату [Текст] / С.М. Фірсов // Авіаційно-космічна техніка і технологія.  2012.  №4 (91) С. 55 - 59.

7. Фірсов, С.Н. Метод визначення точностних параметрів управління системи орієнтації космічного апарату при наявності аеродинамічних і магнітних обурюють моментів [Текст] / С.М. Фірсов // Системи управління, навігації та зв'язку.  2012.  №2 (22).

8. Kulik A.S. Providing active fault-tolerance of satellite orientation and stabilization systems / A.S. Kulik, S.N. Firsof // Матеріали 10-ї міжнародної конференції Іранського аерокосмічного товариства, 1-3 березня 2011 р. - Іран, Тегеран, 2011. - С. 25-26 ..

9. Лученко О.А. Визначення параметрів установки двигунів-маховиків системи орієнтації та стабілізації несиметричного малогабаритного космічного апарату / О.А. Лученко, А.Н. Таран, С.Н. Фірсов, В.Н. Постніков // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2011.  №1 (78). - С. 63 - 68

10. Firsov S. Eco-friendly version of an air vehicle / S. Firsov, O. Kopysov, A. Danchenko // Матеріали четвертої науково-практичної конференции «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2011)», 23-25 ​​травня 2011 р. - К .: НАУ, 2011. - С. 57 - 59.

11. Кулик А.С. Концепція забезпечення живучості супутникових систем управління орієнтацією і стабілізацією / А.С. Кулик, О.А. Лученко, С.Н. Фірсов // Радіоелектроніка, інформатика, управління.  2011.  №2 (25).  С. 41 - 47.