Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Варіанти працевлаштування

Забезпечення сучасного рівня функціонування авіаційного та трубопровідного транспорту на сьогоднішній день потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними методами автоматизації керування технологічними і виробничими процесами  та управління комп’ютерно-інтегрованими виробництвами.

Після отримання вищої освіти за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» фахівець в залежності від спеціалізації може працювати в авіакомпаніях, аеропортах і підприємствах авіакосмічної галузі, підприємствах нафтової і газової промисловості та на оборонних підприємствах України на посадах інженера з автоматизації технологічних процесів та виробництв, інженера з транспорту, інженера–конструктора, інженера з обслуговування контрольно–вимірювальних приладів та автоматики.

Випускник, який закінчив спеціальність 050202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництво" може працювати в таких галузях:

1. Видобуток Металевих руд (інші галузі добувної промисловості);

2. Харчова промисловість;

3. Тютюнова промисловість;

4. Текстильна промисловість;

5. Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів;

6. Металлургія;

7. Виробництво машин та устатковання;

8. Виробництво автомобілей (іншого транспортного устаткування);

9. Виробництво меблів, інші види виробництва;

10. Обробка відходів;

11. Виробництво готового одягу та хутра;

12. Виробництво шкіри і шкіряного взуття;

13. Обробка деревини виробництво виробів з деревини;

14. Виробництво паперу та  картону;

15. Поліграфічна промисловість, відновлення 

друкованих матеріалів;

16. Виробництво коксу,  продуктів нафтоперероблення та  ядерних    матерiалiв;

17. Хімічне виробництво;

18. Виробництво гумових та пластмасових виробiв;

19. Виробництво електроенергії, газу та води;

20. Очищення та розподілення води;

21. Будівництво;

22. Наземний транспорт;

23. Водний транспорт;

24. Авіаційний транспорт;

25. Дорожні транспортні послуги;

26. Діяльність у сфері інформатизації.