Життя кафедри

Літаковий корпус

Кафедра "Електротехніки та мехатроніки" забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Кафедра має 7 спеціалізованих навчальних лабораторій з комп'ютерним класом та майстернями. Всі лабораторії обладнані комп'ютерною технікою (більше 30 машин об'єднаних в єдину мережу з виходом в інтернет). Навчальний процес за спеціальністю забезпечують 52 викладача (з них 13 осіб зі ступенем д.т.н., 26 осіб зі ступенем к.т.н.)

За останні п'ять років модернізована лабораторія комп'ютерно-керованих технологічних процесів, відкрито новий комп'ютерний клас, створено лабораторії з курсів «Системи обробки сигналів», «Методи та засоби контролю технологічних процесів», «Промислові контролери і регулятори», «Інтерфейси і засоби сполучення».

У 2009-2010 роках кафедра успішно пройшла акредитацію і підтвердила своє право на випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» до 2019 року.

Сьогодні на кафедрі працюють наукові студентські гуртки за кількома напрямками: розробка засобів промислової електроніки та комп'ютерних систем управління, розробка комп'ютерних систем забезпечення навчального процесу. За результатами студентських робіт зроблено більше 60 доповідей на міжнародних науково-технічних та практичних конференціях.

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті університету за останні роки навчання троє студентів отримали стипендію Фонду президента Кучми та ще троє стипендію Президента України.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота. За останні п'ять років отримати вісімнадцять Патентів України на винаходи. З профільних науково-педагогічним напрямкам підготовлено та опубліковано понад 50 навчальних, методичних і наукових праць, серед яких підручники з грифом Міністерства освіти і науки України "Курс електротехніки", "Загальна електротехніка" і "Електротехніка", "Основи діагностики цифрових систем".