Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Білоконська Юлія Валентинівна

Білоконська Юлія Валентинівна


Дата народження:  5 жовтня 1993 р.


 

Освіта:


Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «ХАІ», 2016 рік спеціальність "Інженер систем аеронавігаційного обслуговування (диплом бакалавра)"


 

Досвід роботи:З 1-го жовтня 2013 года по 31-е червня 2014 року.Лаборант кафедри 301. Проводження лабораторних робіт, підтримання лабораторних стендів в робочому стані.

З 1-го квітня 2016 року по 31-е серпня 2016 року. Інженер кафедри 305.

З 1-го вересня 2016 року по нинішній час. Асистент кафедри 305


 

Нагороди і досягнення:


 Участь в олімпіаді з аеронавігації (м.Київ, НАУ, 2014 рік)

Є грамоти за високі показники в навчанні, а також за активну участь у громадському житті факультету СУЛА

 

Публікації і патенти:


1. Dzhulgakov V.G., Belokonskaya Y. System of stabilization of speed rotation and positioning of the radar antenna [Текст] / V.G. Dzhulgakov, Y. Bilokonska // «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2014»: тези доповідей. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2014.

2. Сімонов В.Ф., Белоконскій Ю.В. Нечіткі регулятори [Текст] / В.Ф. Симонов, Ю.В. Белоконскій // «Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки-2015»: тези доповідей. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015.

3. Сімонов В.Ф., Білоконська Ю.В. Адаптивна система стабілізації кутової швідкості та позіціювання РЛС з нечіткім регулятором [Текст] / В.Ф. Симонов, Ю.В. Білоконська // «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2015»: тези доповідей. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015.

4. Білоконська Ю.В. ГЕНЕРАТОР плазми З СЕКЦІОНОВАНИМИ катодних Вузли [Текст] / Фірсов С.М., Білоконська Ю.В. // «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у ВИРОБНИЦТВІ та освіті: стан, Досягнення, перспективи розвитку», Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаський інститут банківської справи, Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 14-20 березня, 2016.

5. Белоконскій Ю.В., Фірсов С.М., Постніков В.Н. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЛАЗМОЮ [Текст] / Фірсов С.М., Белоконскій Ю.В., Постніков В.Н. // «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», VIII міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей. - Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, 21-23 вересня, 2016.

6. Белоконскій Ю.В., Фірсов С.М. Система управління генератором плазми [Текст] / С.М. Фірсов, Ю.В. Білоконська // «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ 2016»: тези доповідей. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2016.

7.Патент на корисностей модель Адаптивна система управління швідкістю Обертаном радіолокаційної антени / Симонов В.Ф., Білоконська Ю.В. // № 103634, бюл. №24.


 

 

Предмети які викладають на кафедрі:


Теорія автоматичного управління, Програмування та алгоритмічні мови, Інтегровані автоматизовані системи управління - (лабораторні роботи)