Цікаве інноваційне навчання - запорука твого кращого майбутнього життя!

Агаркова Світлана Анатоліївна

Агаркова Світлана Анатоліївна


Дата народження:  29 січня 1962 р.


 

Освіта:


З 01.09.1978 по 31.07.1981 студентка Харківського хіміко-механічного технікуму за спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів", диплом з відзнакою .

З 01.09.1981 по 31.07.1986 студентка Національного аерокосмічного університету НАУ "ХАІ" на факультеті "Системи управління літальними апаратами" за спеціальністю "Авіаприладобудування", інженер-електромеханік.


 

Досвід роботи:


З 15.11.1981 року ХАІ, каф 305 (електротехніки) інженер 1 категорії, по сумісності асистент з 1986 року.

З 01.09.2001 року асистент кафедри 305.

З 01.02.2012 року старший викладач кафедри 305

Викладання російською та українською мовою і розробка методичного забезпечення для технічних дисциплін: "Електротехніка та електромеханіка", "Загальна електротехніка", "Електротехніка та електроніка", "Вступ до фаху", "Метрологія, технологічні вимірювання та прилади", "Теорія кіл та електричних сигналів".

Проведення наукових досліджень таких як:

1. Одновальна двоякірна електромашина.

2. 2004 рік Інформаційні технології.

3. 2004-2009 рік "Синхронний генератор постійного струму".

4. 2007 рік "Електрична машина".

5. 2015-2016 рік "Програмно-технічний комплекс управління режимом роботи йонно-плазменої установки".


 

Публікації і патенти:


 

1. Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І "Одновальна двоякірна електромашина" Патент на винахід №79462 від 25 червня 2007р.

2. Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І. "Машина постійного струму" Патент на винахід №20041109357, 9.11.04, Вих. 28, 15.11.04

3. Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І. "Уніполярна електромашинаПатент на винахід №78780 від 25 квітня 2007р., 20041109360, 9.11.04, Вих. 28,15.11.04.

4. Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І. "Електрична машина" Патент на винахід №79523 від 25 червня 2007р.

5. Агаркова С.А., Литинский А.Т., Варшавьяк Г.Б. "Информационные технологии-наукоемкая динамическакя середа и подготовка кадров как стадия жизненного цикла бизнес идеиBAKU STATE UNIVERSITY VINNYTSIA NATIONAL UNIVERSITY St/CYRIL and St.METHODIUS UNIVERSITY of VELIKO TURNOVO 2004.

6Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І.,  "Дискова електромашина" Патент на винахід №81004 від 26 листопада 2007р.

7. Агаркова С.А., Внуков І.П., Казначеєв В.О., Паначевний Б.І.,  "Безколекторна електромашинаПатент на винахід №80595 від 10 жовтня 2007р.

8. Агаркова С.А. "Приводные машины компьютерно-интегрированных технологических процессов" Открытые информационные и компьютерные технологии. Сб. трудов, вып. 31,Харьков, ХАИ, 2006.

9.  Агаркова С.А., Внуков І.П., Бояркин А.А., Паначевний Б.І.  "ЕлектроколесоВісті академії інженерних наук України, 3(30),2006

10. Агаркова С.А., Внуков І.П., Бояркин А.А., Паначевний Б.І.  "Двухвальный генератор постоянного тока"  Вісті академії інженерних наук України, 3(33),2007

11. Агаркова С.А, Внуков И.П., Зянчурина И.Н.,Троненко Д.С., "Основы объектно-ориентированных программ для компьютерно-интегрированных производственных системУчеб. пособие – Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т “Харьк. Авиац. Ин-т”. – 2008. – 50 с.

12. Агаркова С.А., З.Т. Лукашева., "Сигналы и их свойства. Спектральный метод представления сигналов."  Учеб. пособие – Харьков: Нац. Аэрокосмический ун-т “Харьк. Авиац. Ин-т”. – 2005. – 40 с.

13.  Агаркова С.А., З.Т. Лукашева., Паначевний Б.І., "Теоретичні основи електротехніки та теорія кіл "  Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2007. – 30 с.

14. Агаркова С.А., Лукашева З.Т., Комков В.З., "Теорія кіл електричніх сигналів”. Навчальний посібник до лабораторного практикуму" , Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2007. – 30 с.

15.  Агаркова С.А., Комков В.З., Лукашева З.Т., "Электротехника, теория цепей и электрических сигналов”,1 часть. Конспект лекций для студентов заочного отделения", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2007. – 50 с.

16. Агаркова С.А., Комков В.З., Лукашева З.Т., "Электротехника, теория цепей и электрических сигналов”,2 часть. Конспект лекций для студентов заочного отделения", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 200. – 30 с.

17. Агаркова С.А., Внуков И.П., Зянчурина И.Н., Троненко Д.С., "Основы объектно-ориентиро­ванных программ для компьютерно-интегрированных производственных систем",  Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2008. – 30 с.

18.  Агаркова С.А., Лукашева З.Т, "Учбовий посібник до лабораторного практикуму “Теорія кіл та електротехніка.", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2010. – 30 с.

19. Агаркова С.А., Внуков И.П., Зянчурина И.Н., Троненко Д.С., "Алгоритмизация задач в АСУ ТП, часть 2. Учебное пособие.", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2010. – 60 с.

20. Агаркова С.А., Лукашева З.Т., "Сборник расчетно-графических заданий и типовых примеров расчета переходных процессов в электрических цепях с сосредоточенными и распределенными параметрами.",Учебное-методическое пособие. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2013. – 60 с.

21. Агаркова С.А., Благодарний Н.П., Бояркин А.А., Галицин Э.А., Кислый А.Г., Косыченко О.Н., Фомичев К.Ф., "Электротехника и основы электроники.Учебное  пособие особие по лабораторному практикуму", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2014. – 30 с.

22. Агаркова С.А.,Благодарний М.П., Козлов Ю.В. , "Метрологічне забезпечення експлуатації мехатронних комплексів. Навчальнний посібник до дипломного та курсового",Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2015. – 30 с.

23. Агаркова С.А.,Благодарний Н.П.,Бояркин А.А., Галицин Э.А.,Кислый А.Г.,Косыченко О.Н., Фомичев К.Ф., "Електротехніка та основи електроніки. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.",Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 20014 – 30 с.

24. Агаркова С.А., Бояркин А.А., Фирсов С.Н., "Основи электротехники. Учебное пособие по выполнению контрольных заданий.", Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2016. – 30 с.

25. Агаркова С.А.,Бояркин А.А., Комков В.З., "Электрические машины и привод. Учебное пособие по выполнению расчетных заданий", Учебное пособие по выполнению расчетных заданий Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк. авіац. Ін-т”. – 2010. – 30 с. 

26. Агаркова С.А., Бояркин А.А., "Программно-технический комплекс управления режимами работы ионно-плазменной установки", Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя ЗНТУ) (204,205) .


 

Предмети які викладають на кафедрі:


1. Електротехніка та електроніка.

2. Електротехніка та електромеханіка.

3. Теорія кіл та електричних сигналів.

4. Метрологія, технологічні виміри та прилади.

5. Вступ до фаху.

6. Загальна електротехніка.